Sundin lamang ang instructions sa Pre-Registration at hintayin ang tugon ng mga LGU personnel


Kung offline o hindi gumagana ang website, maari pong tumawag sa mga numero ng LGU-GSC sa LGU-GenSan sa Facebook o hintayin ang tugon sa inyong email na inilagay. Kung ito ay Yahoo! email account, maaring ito ay na-block o nasa spam. Kung ito naman ay isang GMail account, maaring umabot sa 2 oras bago dumating ang auto-generated email response. Ito po ay diretsong pumapasok sa email ng RHU kung saan sakop ang inyong barangay. Maari rin pong tumawag sa aming landline +83 552-4750 (M-F 8am-5pm) kung meron po kayong mga suhestiyon o feedback.


Maari ring i-contact ang inyong Barangay kung hindi makapag-online register lalo na sa
may mga kapansanan at mga senior citizens